Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26632
Title: Застосування регуляторів дробового порядку при синтезі оптимального автоматичного керування
Authors: Ляшенко, Максим Олександрович
Лобок, Олексій Петрович
Гончаренко, Борис Миколайович
Сич, Марина Анатоліївна
Keywords: дробове числення
дробное исчисление
fractional calculus
дифферінтегратор
differentintegrator
оптимальне керування
optimal control
критерій якості
quality criterion
моделювання об’єкта керування
modeling of the object of control
моделювання регулятора
моделирование регулятора
modeling of the regulator
моделювання системи керування
моделирование системы управления
modeling of the control system
АІСК
ІАСУ
кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Issue Date: 2017
Citation: Застосування регуляторів дробового порядку при синтезі оптимального автоматичного керування / М. О. Ляшенко, О. П. Лобок, Б. М. Гончаренко, М. А. Сич // Харчова промисловість. – 2017. - № 22. – С. 157-163.
Abstract: Розглядається задача застосування дробових - регуляторів при керуванні технологічними процесами, описуваними диференційними рівняннями, наприклад, процесом біологічної очистки забруднених вод або іншими. Проведена лінеаризація і дискретизація виразів моделей об’єкта керування і регулятора. Наведений критерій якості керування очищенням та сформульована задача оптимального керування. Отримані оптимальні налаштування дробових регуляторів, досліджена методом послідовного перебору динаміка оптимального керування. Проведено моделювання керування дробовими - і класичним PID - регулятором, показана висока ефективність дробових регуляторів.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/26632
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24 (1).pdfОсновна стаття824 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.