Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27126
Title: Хліб пшеничний (Патент на корисну модель № 116261)
Authors: Іжевська, Орися Петрівна
Дробот, Віра Іванівна
Бондаренко, Юлія Вікторівна
Keywords: шрот льону
тісто
харчові волокна
хліб
дріжджі
кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
meal flax
dough
alimentary fiber
bread
yeast
Issue Date: 2017
Citation: Патент 116261 UA, МПК А 21 D 2/36 (2006.01), А 21 D 13/02 (2006.01). Хліб пшеничний / Іжевська О. П., Дробот В. І., Бондаренко Ю. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201612606 ; заявл. 12.12.2016 ; опубл. 10.05.2017, Бюл. № 9 2017.
Abstract: Патент на корисну модель. Запропоновано рецептуру пшеничного хліба з додаванням шроту льону. В основу корисної моделі поставлена задача розширити асортимент хлібобулочних виробів, збагачених харчовими волокнами та покращеним амінокислотним складом. Згідно з корисною моделлю, для збагачення виробу харчовими волокнами, до пшеничного борошна додають шрот насіння льону. Порівняльна оцінка хімічного складу шроту льону та борошна пшеничного першого сорту показала, що в шроті льону міститься більше білка втричі; жирів в 7,7; клітковини в 22 рази, ніж в борошні. Запропонований рецептурний склад забезпечує збагачення хліба його фізіологічно-функціональними речовинами без погіршення смакових властивостей виробу. Patent for utility model. A recipe for wheat bread with the addition of flax seedlings has been proposed. The basis of the utility model is the task of expanding the range of bakery products enriched with food fibers and improved amino acid composition. According to a useful model, for the enrichment of the product with food fibers, to the wheat flour add a swab of flax seeds. A comparative assessment of the chemical composition of flaxseed meal and wheat flour of the first grade showed that flaxseed contains more protein three times; fats in 7.7; fiber in 22 times than in flour. The proposed prescription composition ensures the enrichment of bread with its physiological-functional substances without degrading the taste properties of the product.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27126
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pbjvhp.pdf169.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.