Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27299
Title: Мовне портфоліо як інноваційний спосіб оцінювання знань у технологічному виші
Other Titles: Lingual portfolio as the method to evaluate knowledge in technological high school
Authors: Науменко, Наталія Валентинівна
Naumenko, Nataliia
Keywords: кафедра гуманітарних дисциплін
іноземна мова
технологічний ВНЗ
мовне портфоліо
англомовний проект
иностранный язык
технологический вуз
языковое портфолио
англоязычный проект
foreign language
technological high school
lingual portfolio
Anglophone project
Issue Date: 2017
Citation: Науменко, Н. В. Мовне портфоліо як інноваційний спосіб оцінювання знань у технологічному виші / Наталія Науменко // Актуальні проблеми філології і професійної підготовки фахівців у полікультурному просторі : матеріали ІІІ міжн. конф., 15 травня 2017 р., м. Одеса / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського. – Одеса : ПНПУ, 2017. – С. 82-85.
Abstract: У роботі обгрунтовано головні принципи застосування мовного портфоліо в оцінюванні знань технологічного ВНЗ з іноземної мови. Показано, що навколо портфоліо можна вибудувати навчальний процес, який дасть змогу сформувати й розвинути у студентів не лише загальні знання й предметні компетенції, а й особистісні риси, необхідні для успішної самореалізації в інформаційному суспільстві. The author of rhis work proved the main principles to use the lingual portfolio in estimation of knowledge attained by students of technological high school, first of all in English for specific purposes. There was shown that portfolio might become a concenter to organize the educational process which would allow the students to form not only general knowledge and major competencies but also the personal abilities needed for successful self-realization.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27299
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Naumenko_portfolio.pdf194.2 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.