Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27772
Title: Дослідження кінетики конвективно-терморадіаційного сушіння глоду
Authors: Дубковецький, Ігор Володимирович
Малежик, Іван Федорович
Стрельченко, Людмила Василівна
Буpлака, Тетяна Василівна
Євчук, Яна Валеріївна
Keywords: сушіння
глід
комбінований метод
опромінення
енерговитрати
терморадіаційне сушіння
drying
hawthorn
combined method
irradiation
energy consumption
thermo-radiation drying
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Issue Date: 2015
Citation: Дослідження кінетики конвективно-терморадіаційного сушіння глоду / І. В. Дубковецький, І. Ф. Малежик, Л. В. Стрельченко та ін. // Наукові праці ОНАХТ. – 2015. – Вип. № 47, Том 2. - С. 18-22.
Abstract: Найбільш ефективним методом консервування харчових продуктів на сьогодні є сушіння. В той же час цей метод є і найдорожчим. Тому головним завданням процесу сушіння є добитися найвищої якості при мінімальних витратах електроенергії. Для зневоднення глоду з енергетичної точки зору найбільш доцільним є сушіння інфрачервоним випромінюванням, але даний метод не набув значного поширення через явище термодифузії. В статті наведені дослідження кінетики сушіння глоду Алмаатинського терморадаційним, конвективним і комбінованим способами. The most effective method of food preservation today is drying. At the same time, this method is also the most expensive. Therefore, the main task of the drying process to achieve high quality at the lowest cost of electricity. Dewatering hawthorn in terms of energy most appropriate infrared radiation drying, but this method is not widely used because of the phenomenon of thermal diffusion. The paper presents the study of the kinetics of drying hawthorn Almaatinskogo infrared, convection and combination methods.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27772
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43а.pdf686.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.