Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27793
Title: Актуальність процесу сушіння продуктів з яблук комбінованим енергопідведенням
Authors: Стрельченко, Людмила Василівна
Дубковецький, Ігор Володимирович
Малежик, Іван Федорович
Keywords: сушіння
яблука зимового сорту «Голден»
пектин
конвективно-терморадіаційний метод
яблучні снеки
сушка
drying
golden apples
pectin
convection-thermoradiation method
apple snakes
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Issue Date: 2015
Citation: Стрельченко, Л. В. Актуальність процесу сушіння продуктів з яблук комбінованим енергопідведенням / Л. В. Стрельченко, І. В. Дубковецький, І. Ф. Малежик // Інноваційні технології і інтенсифікація розвитку Національного виробництва : Тези ІІ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 20-21жовтня 2015 р. - Тернопіль : Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція ІКСГП НААН. - Секція 4. - С. 23.
Abstract: Всім відомо, що один з найкращих методів збереження харчових продуктів, особливо сезонних, є сушіння. Цей процес водночас є досить простим та ефективним, але і енергозатратним. В даний час коли людство зосереджене на економії електроенергії постає глобальне завдання зменшення енергозатрат під час сушіння особливо актуально це в промислових масштабах. На сучасному ринку харчових продуктів можна знайти сушені яблука різних виробників, як вітчизняних так і закордонних, якість яких може коливатися в основному по-перше: від якості вихідної сировини – високого вмісту сухих речовин та цукрокислотного показника, а по-друге від способу та режимів сушіння. Everyone knows that one of the best methods of preserving foods, especially seasonal ones, is drying. This process, at the same time, is quite simple and effective, but also energy-efficient. At present, when humanity is focused on saving electricity, the global task of reducing energy consumption during drying is particularly relevant on an industrial scale. On the modern food market you can find dried apples from different manufacturers, both domestic and foreign, whose quality can fluctuate mainly in the first place: on the quality of the raw material - high content of dry matter and the sugar indicator, and secondly, the method and modes of drying.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27793
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
98а.pdf214.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.