DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Статті >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27890

Название: Модулі дозування та фасування рідкої продукції пакувальних машин
Другие названия: Dosing and packaging modules of packaging machines for liquid
Авторы: Гавва, Олександр Миколайович
Михайлик, Борис Вадимович
Кохан (Гавва), Олена Олександрівна
Марцинкевич, Леся Валентинівна
Martsynkevich, Lesya
Gavva, Oleksandr M.
Mykhailyk, Borys
Kokhan (Gavva), Elena
Ключевые слова: кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
рідина
споживча тара
пакувальна машина
дозувально-фасувальний модуль
мехатронний модуль
математична модель
робочий орган
жидкость
потребительская упаковка
упаковочная машина
дозировочно-фасовочный модуль
мехатронный модуль
математическая модель
рабочий орган
liquid
consumer packaging
packing machine
dispensing module
mechatronic module
mathematical module
working body
Issue Date: 2018
Библиографическое описание: Модулі дозування та фасування рідкої продукції пакувальних машин / О. М. Гавва, Б. В. Михайлик, О. О. Кохан, Л. В. Марцинкевич // Упаковка. - 2018. - №3. - С. 36-41.
Краткий осмотр (реферат): Однією з тенденцій розвитку пакувальних машин є зростання ступеня їх модульності [1]. Так функціональні модулі можуть бути виготовлені та вдосконалені поза пакувальною машиною, при цьому їх робота повністю узгоджується з іншими модулями. Під функціональним модулем розуміють конструктивно закінчену сукупність складальних одиниць та деталей, які об’єднані загальним функціональним призначенням і відповідають вимогам спряження з іншими модулями пакувальної машини, включно до габаритних і встановлювальних розмірів. У машинах пакування рідини в споживчу тару основним функціональним модулем є модуль формування дози та фасування її в тару. Це підтверджується актуальністю сьогодення в забезпеченні високої продуктивності та точності дозування продукції. Важной тенденцией развития упаковочных машин является модульность их построения. В машинах для упаковки жидкостей в потребительскую тару основным функциональным модулем является модуль дозирования и фасования. Дозировочно-фасовочный модуль – это сложная механико-электронная система, которая приведена совокупностью следующих составляющих: накопление и поставка продукции, дозирование и фасование; контроль и управление работой модуля. В статье приведен анализ жидкостей и упаковки как объектов обработки в упаковочной машине, классификация дозировочно-фасовочных устройств, сформулированы тенденции совершенствования дозировочно-фасовочных устройств объемного типа, проанализированы этапы развития и тенденции применения весовых дозаторов, выполнен синтез структуры мехатронного модуля для весового дозирования и фасования. An important trend in the development of packaging machines is the modularity of their construction. In machines for packaging liquids in consumer packaging, the main functional module is the dosage and packing module. The dosing-packing module is a complex mechanical and electronic system, which is represented by a combination of the following components: accumulation and nutrition of products, dosage and packing; control and operation of the module. The article is analyze the liquids and packaging as objects of processing in a packing machine, the classification of dosing-packing devices, formulates the tendencies of perfection of dosing-packing devices of bulk type, analyze the stages of development and trends of the use of weighing dispensers, the synthesis of the structure of the mechatronic module for weight dosing of liquids; the analytical dependence of the dose formation and the control of the movement of the working unit of the dispenser have been obtained, the conclusion is drawn that the future of the mechatronic functional modules, including the modules of dosing and packing.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27890
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Dosing_and_packaging_modules_of_packaging_machines_for_liquid.pdf1,13 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback