Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27986
Title: Використання деревинних відходів у винно-коньячному виробництві
Other Titles: Use of wood waste in win and cognac production
Authors: Кузьмін, Олег Володимирович
Kuzmin, Oleg
Богомол, Анна Віталіївна
Bogomol, Anna
Keywords: кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції
деревина
відходи
піроліз
виноробство
древесина
отходы
пиролиз
виноделие
wood
wastes
pyrolysis
vine making
Issue Date: 2018
Citation: Богомол, А. Використання деревинних відходів у винно-коньячному виробництві / А. Богомол, О. Кузьмін // Сучасні тенденції розвитку харчових технологій в умовах європейської інтеграції : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених, 16 травня 2018 р. – К. : ККІБП, 2018. – C. 14-15.
Abstract: Оцінена перспективність використання піролізованої тріски, що дозволяє отримати продукти переробки піролізованих деревних відходів із дуба, які адаптовані до технології виробництва вин, коньячних та кальвадосних спиртів. Оцененная перспективность использования пиролизованной щепы, что позволяет получить продукты переработки пиролизованных древесных отходов из дуба, какие адаптированные к технологии производства вин, коньячных и кальвадосних спиртов. Appraised perspective of the use wood chips after pyrolysis, that allows to get foods of processing of wood wastes from oak after pyrolysis, what productions of wines, cognac and calvados alcohols adapted to technology.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/27986
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bohomol.pdf213.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.