Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28070
Title: Характеристика біодеградованих плівок та покриттів для пакування харчових продуктів
Authors: Чорна, Анастасія Іванівна
Шульга, Оксана Сергіївна
Арсеньєва, Лариса Юріївна
Keywords: біодеградовані плівки
покриття
пакування
biodegradable films
coating
packaging
кафедра експертизи харчових продуктів
Issue Date: 2015
Citation: Чорна, А. І. Характеристика біодеградованих плівок та покриттів для пакування харчових продуктів / А. І. Чорна, О. С. Шульга, Л. Ю. Арсеньєва // Хімія та сучасні технології : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 27–29 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ. – С.178–179.
Abstract: Метою новітніх розробок в галузі створення біорозкладальних пластиків, призначених для пакування, є встановлення загальних закономірностей у підбиранні компонентів і технологічних параметрів при виготовленні матеріалів, що поєднують в собі високий рівень експлуатаційних характеристик (міцність, низьку газопроникненість та ін.) зі здатністю до біорозюадання та вміння регулювати процеси розпаду матеріалу для забезпечення швидкої та безпечної деградації упаковки по закінченню терміну її деструкції. Розроблення нових біорозкладальних пакувальних матеріалів є необхідним і перспективним для розвитку пакувальної індустрії. The purpose of the latest developments in the field of the creation of bio-expansion plastics intended for packaging is the establishment of general ones regularities in the selection of components and technological parameters in the manufacture of materials that combine a high level of performance characteristics (strength, low gas permeability, etc.) with the ability to biodegrade and the ability to regulate decay processes material to ensure rapid and safe packaging degradation by the expiration of its destruction. The development of new biodegradable packaging materials is necessary and promising for the development of the packaging industry.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28070
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dnipro 2015.pdf2.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.