Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28128
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЧернелевський, Леонід Миколайович-
dc.contributor.authorБеренда, Надія Іванівна-
dc.contributor.authorВласенко, Ірина Михайлівна-
dc.contributor.authorДухновська, Людмила Миколаївна-
dc.contributor.authorЄмцев, Віктор Іванович-
dc.contributor.authorЄмцева, Галина Федорівна-
dc.contributor.authorКолос, Ірина Василівна-
dc.contributor.authorКравченко, Ірина Йосипівна-
dc.contributor.authorЛісовий, Андрій Васильович-
dc.contributor.authorМихайленко, Ольга Валеріївна-
dc.contributor.authorМомот, Людмила Володимирівна-
dc.contributor.authorНебильцова, Валентина Михайлівна-
dc.contributor.authorНіколаєнко, Світлана Миколаївна-
dc.contributor.authorОсадча, Ганна Григорівна-
dc.contributor.authorПриступа, Валерій Іванович-
dc.contributor.authorПрохорова, Любов Іванівна-
dc.contributor.authorРедзюк, Тетяна Юріївна-
dc.contributor.authorСкоморохова, Світлана Юріївна-
dc.contributor.authorСкопенко, Наталія Степанівна-
dc.contributor.authorСлободян, Наталія Геннадіївна-
dc.contributor.authorТемчишина, Юлія Леонідівна-
dc.contributor.authorТерещенко, Лариса Олександрівна-
dc.contributor.authorЧернелевська, Олена Леонідівна-
dc.date.accessioned2018-09-10T12:49:26Z-
dc.date.available2018-09-10T12:49:26Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationУдосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країни : монографія / за ред. канд. екон. наук., проф. Л. М. Чернелевського. – К. : НУХТ, 2018. –212 с.uk_UA
dc.identifier.isbn978-966-612-212-7-
dc.identifier.urihttp://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28128-
dc.description.abstractУ монографії розкрито теоретичні, методичні та прикладні аспекти обліку, аналізу й аудиту різноманітних спрямувань виробничо-господарської діяльності підприємств агропромислового комплексу та переробної промисловості в умовах євроінтеграційних процесів. Досліджено обліково-аналітичне забезпечення та особливості формування облікової політики підприємства з урахуванням МСФЗ. Економічну концентрацію як фактор зростання економіки України вивчено за умови її впливу на рівень світового споживання та кон’юнктури на вітчизняний ринок продовольства, стійкого розвитку підприємств на основі реалізації його економічного потенціалу та дослідження стану продовольчої безпеки країни. The monograph reveals theoretical, methodical and applied aspects of accounting, analysis and audit of various directions of production and economic activity of enterprises of agroindustrial complex and processing industry in the conditions of European integration processes. The accounting and analytical support and peculiarities of formation of the accounting policy of the enterprise with consideration of IFRS are researched. Economic concentration as a growth factor of Ukraine's economy has been studied considering its impact on the level of world consumption and market conditions on the domestic food market, sustainable development of enterprises on the basis of realization of its economic potential and studying the state of food security of the country.uk_UA
dc.subjectаудитuk_UA
dc.subjectдебіторська заборгованістьuk_UA
dc.subjectвалютний курсuk_UA
dc.subjectкурсові різниціuk_UA
dc.subjectбухгалтерський облікuk_UA
dc.subjectстратегічний управлінський облікuk_UA
dc.subjectфінансова звітністьuk_UA
dc.subjectмолочна промисловість цукрова промисловістьuk_UA
dc.subjectцукрова промисловістьuk_UA
dc.subjectaudituk_UA
dc.subjectreceivablesuk_UA
dc.subjectexchange rateuk_UA
dc.subjectexchange rate differencesuk_UA
dc.subjectаccountinguk_UA
dc.subjectstrategic management accountinguk_UA
dc.subjectfinancial statementsuk_UA
dc.subjectdairy industryuk_UA
dc.subjectsugar industryuk_UA
dc.subjectкафедра обліку і аудитуuk_UA
dc.subjectкафедра економіки і праваuk_UA
dc.subjectкафедра економіки праці та менеджментуuk_UA
dc.titleУдосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну інтеграцію країниuk_UA
dc.typeOtheruk_UA
Appears in Collections:Монографії

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
03-18-Монограф-бух-обл-posl.pdf3.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.