Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28373
Title: Визначення тиску в робочій камері тістоподільника з поршневим нагнітанням
Authors: Вариниця, Микола
Чепелюк, Олена Олександрівна
Keywords: тісто
тістоподільник
тиск
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
dought
divider
pressure
Issue Date: 2018
Citation: Вариниця М. Визначення тиску в робочій камері тістоподільника з поршневим нагнітанням / М. Вариниця, О. Чепелюк // Матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 23–24 квітня 2018 р. – К.: НУХТ, 2018. – Ч.2. – С. 74.
Abstract: Пшеничне дріжджове тісто до початку нагнітання у тістоподільній машині містить у своєму складі газову фазу, яка формується за рахунок потрапляння повітря в тісто при замішуванні, а також, більшою мірою, внаслідок виділення СО2 в процесі виброджування. Стискуваність такого тіста пояснюють двома причинами: стискуваністю газових бульбашок і деформацією структурної сітки тіста. Але за умов, які реально існують на виробництві, говорити про зменшення відстаней між молекулами біополімерів, що входять до складу тіста,недоцільно, оскільки для цього потрібен надто високий тиск. Тому вважаємо, що зменшення об’єму напівфабрикату відбувається тільки внаслідок стискання і подальшого розчинення у рідкій фазі тіста газових бульбашок. Поведінка тіста наближається до моделі суцільного середовища. Внаслідок нагнітання тіста поршневим робочим органом спостерігається нерівномірний розподіл тиску в об’ємі тіста в робочій камері тістоподільника. Відмінність між максимальним тиском 152600 Па (поблизу барабана ділильного механізму) та мінімальним 49784 Па (під завантажувальним бункером) становить близько 1 атм. Причому швидкість руху поршня, яка має узгоджуватися з частотою обертання барабана ділильного механізму і визначає продуктивність тістоподільника, має становити не більше 0,3 м/с. Тиск в об’ємі тіста перед барабаном ділильного механізму при нагнітанні поршневим робочим органом в машині Восход–ТД–2М становить 152600 Па. Ці значення використані для розрахунку тістоподільника. As a result of the injection, the piston working body is uneven distribution of the pressure in the volume of the dough in the working chamber of the dough separator. The difference between the maximum pressure of 152600 Pa (near the reel of the dividing mechanism) and the minimum 49784 Pa (under the loading hopper) is about 1 atm. Moreover, the velocity of the piston, which must be consistent with the rotational speed of the drum of the dividing mechanism and determines the performance of the dough, must be no more than 0.3 m / s. The pressure in the volume of the dough in front of the drum of the dividing mechanism when fed by the piston working body in the car Voskhod-TD-2M is 152600 Pa. These values ​​are used to calculate the dough.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28373
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
74.pdf211.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.