DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Тези доповідей, матеріали конференцій >
Тези доповідей >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28692

Название: Числове моделювання задачі оптимального граничного керування об’єктами з розподіленими параметрами
Другие названия: Numerical simulation of the problem of optimal boundary control of objects with distributed parameters
Авторы: Лобок, Олексій Петрович
Гончаренко, Борис Миколайович
Віхрова, Лариса Григорівна
Lobok, Alexey
Goncharenko, Boris
Vikhrova, Larisa
Ключевые слова: мінімаксне керування
регулятори
системи з розподіленими параметрами
оптимізація
метод проекції градієнта
точкове та рухоме граничне керування
minimax control
regulators
systems with distributed parameters
optimization
gradient projection method
point and move boundary control
кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Issue Date: 2018
Библиографическое описание: Лобок, О. П. Числове моделювання задачі оптимального граничного керування об’єктами з розподіленими параметрами / О. П. Лобок, Б. М. Гончаренко, Л. Г. Віхрова // Автоматика, компю’терно-інтегровані технології та проблеми енергоефективності в промисловості і сільському господарстві (АКІТ-2018) : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, тези доповіді, 15 - 16 листопада 2018 р. – Кропивницький : ЦУНТУ, 2018. – С. 15-17.
Серия/номер: УДК;681.518.5
Краткий осмотр (реферат): В роботі розв’язується задача синтезу мінімаксного керування для об’єктів, які описуються двовимірним рівнянням теплопровідності параболічного типу (з розподіленими параметрами). Розглядається задача побудови регулятора за станом об’єкта для випадків точкового та рухомого граничного керування у відповідності з інтегрально-квадратичним критерієм якості. За допомогою числових оптимізаційних методів розв’язана задача визначення оптимального розташування зосереджених регуляторів на границі прямокутної області та задача пошуку оптимального закону переміщення рухомого граничного регулятора. Задача ставиться та розв’язується в мінімаксній постановці. The task of synthesizing minimax control for objects described by a two-dimensional equation of heat conductivity of a parabolic type (with distributed parameters) is solved in this work. The problem of constructing a regulator on the state of an object for cases of point and moving boundary control in accordance with the integral-quadratic quality criterion is considered. With the help of numerical optimization methods, the problem of determining the optimal arrangement of lumped regulators on the boundary of a rectangular region and the problem of finding an optimal moving motion of a moving boundary regulator is solved. The task is put and solved in the minimax-staging.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28692
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gonch_167.pdf853,6 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback