DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Статті >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28744

Название: Synthesis of modal control of multidimensional linear systems in agricultural production based on linear matrix inequalities
Другие названия: Синтез модального керування багатовимірними лінійними системами в сільськогосподарському виробництві на основі лінійних матричних нерівностей
Авторы: Lobok, Alexey
Goncharenko, Boris
Vikhrova, Larisa
Sych, Maryna
Лобок, Олексій Петрович
Гончаренко, Борис Миколайович
Віхрова, Лариса Григорівна
Сич, Марина Анатоліївна
Ключевые слова: dynamic system
modal control
regulators
D-stability
Luenberger observers
linear matrix inequalities
linear matrix inequalities
динамічна система
модальне керування
регулятори
D-стійкість
спостерігачі Луенбергера
лінійні матричні нерівності
кронекеровий добуток матриць
кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Issue Date: 2018
Библиографическое описание: Synthesis of modal control of multidimensional linear systems in agricultural production based on linear matrix inequalities / Alexey Lobok, Boris Goncharenko, Larisa Vikhrova, Maryna Sych // Збірник наукових праць Центральноукраїнського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – 2018. - № 31. – Кропивницький: ЦНТУ, 2018. С. 141–150
Серия/номер: УДК;681.513.5
Краткий осмотр (реферат): A constructive solution to the problem of synthesis of D-stabilizer (modal) regulators measured by output control object based on the construction of the facility monitors certain order on the basis of the theory of linear matrix inequalities (LMI). The described methods for solving the problem not only of direct modal control, but other tasks modal regulations, which demand precise placing the roots in the left half-plane complex is not applied, and only need their belonging to given areas Запропоновано конструктивний розв’язок задачі синтезу D-стабілізувальних (модальних) регуляторів за вимірюваним виходом об’єкта керування, заснований на побудові спостерігачів стану об’єкта певного порядку на основі використання теорії лінійних матричних нерівностей (LMI). Описані методи розв’язання не тільки прямої задачі модального керування, але й інших задач модального регулювання, в яких вимога точного розміщення коренів у лівій комплексній півплощині вже не накладається, а потрібна лише їх приналежність до заданих областей
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28744
ISSN: 2409-9392
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
gonch_165.pdf971,15 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback