Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28763
Title: Mathematical modeling of mass transfer in baromembrane processes
Other Titles: Математичне моделювання масообміну в баромембранних процесах
Authors: Ustinov, Olexandr
Zakharov, Vladimir
Obodovich, Alexander
Устінов, Олександр Артурович
Захаров, Володимир Володимирович
Ободович, Олександр Миколайович
Keywords: membrane
modeling
separation
concentration polarization
mas transfer
мембрани
моделювання
розділення
концентраційна поляризація
масообмін
мембраны
моделирование
разделение
концентрационная поляризация
массообмен
кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Issue Date: 2018
Citation: Ustinov, O. A. Mathematical modeling of mass transfer in baromembrane processes / O. A. Ustinov, V. V. Zakharov, O. M. Obodovich // Membrane and sorption materials and technologies : present and future. – Kiev : ART OK, 2018. – P. 66-70.
Abstract: To determine the optimal modes of rational exploitation of membranes the phenomena of concentration polarization was researched. To simulate the real processes of separation, we used geometric, physical and mass-exchange characteristics of real membrane systems. Depending on the pressure, membrane characteristics and flow turbulence, the concentration polarization may exceed the value of 10, which must be taken into account in order to prevent the formation of sediment on the surface of the membrane.Застосовуючи відповідні граничні умови, що характеризують фізичну сутність баромембранних процесів, а також чисельні методи розв’язку диференціальних рівнянь, отримано систему алгебраїчних кінетичних рівнянь, які дозволяють визначити розподіл концентрації розчиненої речовини по висоті напірних каналів, що практично неможливо зробити експериментально. Встановлено, що залежно від тиску, характеристик мембрани та турбулізації потоку, величина концентраційної поляризації може перевищувати значення 10, що необхідно враховувати з метою унеможливлення утворення осаду на поверхні мембрани. Применяя соответствующие граничные условия, что характеризуют физическую суть баромембранных процессов, а также численные методы решения дифференциальных уравнений, получено систему алгебраических кинетических уравнений, которые позволяют определять распределение концентрации растворенного вещества по высоте мембранного канала. Установлено, что в зависимости от давления, характеристик мембраны и турбулизации потока, величина концентрационной поляризации может превышать значение 10, что необходимо учитывать с целью предотвращения появления осадка на поверхности мембраны.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/28763
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12-Ustinov.pdf1.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.