Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29439
Title: Ситовий аналіз дисперсного складу подрібненої зернової сировини
Other Titles: Sieve analysis of disperse composition of crushed grain raw materials
Authors: Чорний, Валентин Миколайович
Лапіна, Надія Володимирівна
Прищепа, Юлія Юріївна
Ляшко, Галина Василівна
Деканський, Вадим Євгенійович
Мисюра, Тарас Григорович
Запорожець, Юлія Владиславівна
Chornyi, Valentyn
Lapina, Nadiia
Pryshchepa, Yuliia
Liashko, Halyna
Dekanskiy, Vadim
Mysiura, Taras
Zaporozhets, Yuliia
Keywords: ситовий аналіз
зерно
солод
дисперсія
sieve analysis
grain
malt
dispersion
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Issue Date: 2015
Citation: Ситовий аналіз дисперсного складу подрібненої зернової сировини / В.М. Чорний, Н.В. Лапіна, Ю.Ю. Прищепа, Г.В. Ляшко, В.Є. Деканський, Т.Г. Мисюра, Ю.В. Запорожець // Матеріали 81 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, 23–24 квітня 2015 р. – К.: НУХТ, 2015 р. – Ч.2. – С. 199.
Abstract: Виконано ситовий аналіз подрібненої зернової сировини, а саме солоду ячменю, вівса, кукурудзи, пшениці. Матеріали були розділені на фракції, визначені середні розміри частинок фракцій, побудовані диференціальні та інтегральні криві розподілу подрібненого матеріалу та знайдений ступінь відхилення розмірів частинок від їх середнього розміру. Sieve analysis of crushed grain raw materials, namely malt of barley , oats, corn, wheat, was performed. The materials were divided into fractions, the average sizes of fraction particles were determined, the differential and integral curves of the distribution of the crushed material were constructed, and the degree of deviation of particle sizes from their average size was found.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29439
Appears in Collections:Матеріали конференційItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.