Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29778
Title: Дефекат цукрового виробництва: хімічні реакції комплексної переробки
Authors: Петренко, Тетяна Володимирівна
Перепелиця, Олександр Петрович
Самчук, Анатолій Іванович
Keywords: дефекат
кальцій фосфат
кальцій гідрогенфосфат
кальцій дигідрогенфосфат
фосфатні добрива
кафедра харчової хімії
defecate
сalcium phosphate
calcium hydrogen phosphate
calcium dihydrogen phosphate
phosphate fertilizers
Issue Date: 2018
Citation: Перепелиця, О. П. Дефекат цукрового виробництва: хімічні реакції комплексної переробки / О. П. Перепелиця, Т. В. Петренко, А. І. Самчук // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. – 2018. – Т. 29, Ч. 2. – № 5. – С. 156-159.
Abstract: Поєднанням методів хімічного аналізу, рН-метрії, термогравіметрії і рентгенографічно досліджені реакції дефекату цукрового виробництва з кислотними оксидами МоО3, WO3 (І) та фосфатною кислотою Н3РО4 (ІІ). Встановлено, що в системі (І) утворюються індивідуальні фази з тетрагональною сингонією, тоді як у системі (ІІ) осаджується суміш Са3(РО4)2, СаНРО4 і Са(Н2РО4)2. Виділені продукти можуть бути використані як оксидні неорганічні матеріали і добрива сезонної чи пролонгованої дії в агропромисловому секторі. At first, reactions of defecate of sugar production with acid oxides MoO3, WO3 (I) and phosphate acid H3PO4 (II) were investigated with methods of chemical analysis, pH-metry, thermogravimetry, and X-rays. In the system (I) separate phases with tetragonal syngony are forming, while in the system (II) the mixture of Ca3(PO4)2, СаНРО4 and Са(Н2РО2) are precipitaing. Dedicated products can be used as inorganic oxide materials and seasonal or prolonged fertilizers in the agro-industrial sector.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/29778
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Defecate_of_sugar_production_chemical_reactions_of_complex_processing.pdf358.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.