Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30091
Title: Structuring augmented reality information on the stemua. science
Other Titles: Структурування доповненої інформації про реальність на stemua. science
Authors: Shapovalov, Yevhenii
Atamas, Artem
Shapovalov, Viktor
Шаповалов, Віктор Борисович
Білик, Жанна Іванівна
Bilyk, Zhanna
Шаповалов, Євгеній Борисович
Атамась, Артем Іванович
Keywords: кафедра харчової хімії
augmented reality
доповнена реальність
methodical materials
методичні матеріали
STEM-approach of education
STEM-підхід до освіти
systematization
систематизація
Issue Date: 2018
Citation: Structuring Augmented Reality Information on the stemua. science / V.Shapovalov, A. Atamas, Z. Bilyk et all // Proceedings of the 1st International Workshop on Augmented Reality in Education (AREdu 2018). - 2018. - Vol. 2257. - Р. 75–86.
Abstract: It is demonstrated that one of the conditions for successful scientific and pedagogical work is exchanging of methodical materials, including with using of augmented reality. We propose to classify approaches of placing methodical materials on closed, open and open-moderated types. One of the important benefits of a closed type is the high quality of the methodical material, but it’s limited by amount of material and the lack of exchange opportunities that are problems, and there are no open-moderated resources in the Ukrainian language. The aim of this article is to analyze approaches of systematization of methodical material with using of augmented reality and recommend using of STEMUA for systematization of them. It is shown that STEMUA allows teachers to develop methodical material and place it on this platform. The platform automatically organizes methodical material in the database. Consequently, the platform is satisfying the methodical needs of Ukrainian teachers for material with using of complementary reality in the teaching. It is recommended for teachers and methodists to provide development and methodical materials with using of augmented reality and add them to the platform database.Показано, що однією з умов успішної науково-педагогічної роботи є обмін методичними матеріалами, в тому числі з використанням доповненої реальності. Ми пропонуємо класифікувати підходи розміщення методичних матеріалів на закритих, відкритих та відкритих модераторах. Однією з важливих переваг закритого типу є висока якість методичного матеріалу, але він обмежений за кількістю матеріалів та відсутністю можливостей обміну, які є проблемами, а в українській мові немає відкритих модерованих ресурсів. Метою даної статті є аналіз підходів систематизації методичного матеріалу з використанням доповненої реальності та рекомендація використання STEMUA для їх систематизації. Показано, що STEMUA дозволяє вчителям розробляти методичний матеріал та розміщувати його на цій платформі. Платформа автоматично організовує методичний матеріал у базі даних. Отже, платформа задовольняє методичні потреби українських викладачів у матеріалі із використанням доповнювальної реальності у навчанні. Викладачам та методистам рекомендується надавати розробки та методичні матеріали з використанням доповненої реальності та додавати їх до бази даних платформи.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30091
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Shapovalov et al. 2018.pdf3.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.