Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/3020
Title: Внутрішній економічний механізм підприємства
Other Titles: The internal economic mechanism of enterprise
Authors: Гуткевич, Світлана Олександрівна
Gutkevich, Svetlana
Keywords: економічний механізм
економіка підприємства
підрозділи
ціноутворення
экономический механизм
экономика предприятия
подразделения
ценообразование
economic mechanism
business economics
units
pricing
кафедра міжнародної економіки
Issue Date: 2011
Citation: Внутрішній економічний механізм підприємства : навч. посіб. / С. О. Гуткевич, М. Д. Корінько, Ю. М. Сафонов, Д. В. Солоха ; НУХТ. – Донецк. - 2011. – 362 с.
Abstract: У навчальному посібнику комплексно висвітлені загальнотеоретичні й практичні основи формування та функціонування внутрішнього економічного механізму промислових підприємств, взаємодії їх керуючої та керованої підсистем, методів свідомого впливу на економіку підприємства. Особливу увагу приділено питанням оцінки діяльності виробничих підрозділів, контролю, формування системи стимулювання та мотивації трудових колективів, ціноутворення в умовах ринкового середовища. Навчальний посібник призначено для студентів всіх форм навчання економічних спеціальностей. Може бути корисним в практичній діяльності менеджменту всіх рівнів, осіб, відповідальних за прийняття комплексних управлінських рішень спрямованих на забезпечення ефективної діяльності промислових підприємств в довгостроковій пролонгованій перспективі.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/3020
ISBN: 978-966-2991-72-7
Appears in Collections:Навчальні посібники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15-05-2.pdf21.18 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.