Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30226
Title: Економіко-правовий аналіз розміщення страхових резервів страхових компаній і перестрахування у нерезидентів
Authors: Шірінян, Лада Василівна
Шашенко, Олександр Володимирович
Шірінян, Артур Арамович
Keywords: страхування
страхові резерви
перестрахування
страховий ринок
страхові премії
кафедра фінансів
insurance
insurance reserves
reinsurance
insurance market
insurance premiums
Issue Date: 2019
Citation: Шірінян, Л. В. Економіко-правовий аналіз розміщення страхових резервів страхових компаній і перестрахування у нерезидентів / Л. В. Шірінян, О. В. Шашенко, А. А. Шірінян // Бізнес-інформ. – 2019. – № 7. – С. 250–260.
Abstract: Страхове законодавство визначає напрями і норми розміщення страхових резервів і передбачає перестрахування у випадку великих страхових сум, а страхові компанії приймають економічно обґрунтоване для них рішення. Метою дослідження є аналіз напрямів інвестування коштів страхових резервів страхових компаній України в частині перевірки законодавчих умов ведення страхового бізнесу і оптимальності перестрахування у нерезидентів з позицій теорії відкритої економіки. Процедуру аналізу застосовано як для всього страхового ринку України, так й окремо для сектору ринку страхування життя і для сектору ринку страхування іншого, ніж страхування життя. Часовий інтервал дослідження становить 2013 – 2018 роки.Виявлено негативні макроекономічні тенденції: зменшення кількості страховиків, активів та інших ключових показників. Запас забезпечення статутного капіталу значно скоротився, мало місце коливання і зменшення значення зареєстрованого капіталу страховиків. Спостерігається позитивна тенденція нарощення страховиками своїх резервів протягом досліджуваного періоду. Переважне розміщення коштів резервів відбувається у банківські депозити. Не цікавими для страховиків є банківські метали, акції, облігації та інвестиції в економіку України. Суттєвих структурних змін у розміщенні активів після «Революції гідності» не відбулося. Виявлено, що ринок перестрахових послуг в Україні є оптимально відкритим, більшість премій з перестрахування залишаються в країні у національних постачальників. Страховики-нерезиденти виконують взяті на себе зобов’язання повною мірою.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30226
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
57.pdf373.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.