DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Статті >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30226

Название: Економіко-правовий аналіз розміщення страхових резервів страхових компаній і перестрахування у нерезидентів
Другие названия: Analysis of the placement of insurance reserves of insurance companies and reinsurance for non-residents
Авторы: Шірінян, Лада Василівна
Шашенко, Олександр Володимирович
Шірінян, Артур Арамович
Shirinyan, Lada
Shashenko, Oleksandr
Shirinyan, Artur
Ключевые слова: страхування
страхові резерви
перестрахування
страховий ринок
страхові премії
кафедра фінансів
insurance
insurance reserves
reinsurance
insurance market
insurance premiums
Issue Date: 2019
Библиографическое описание: Шірінян, Л. В. Економіко-правовий аналіз розміщення страхових резервів страхових компаній і перестрахування у нерезидентів / Л. В. Шірінян, О. В. Шашенко, А. А. Шірінян // Бізнес-інформ. – 2019. – № 7. – С. 250–260.
Краткий осмотр (реферат): Страхове законодавство визначає напрями і норми розміщення страхових резервів і передбачає перестрахування у випадку великих страхових сум, а страхові компанії приймають економічно обґрунтоване для них рішення. Метою дослідження є аналіз напрямів інвестування коштів страхових резервів страхових компаній України в частині перевірки законодавчих умов ведення страхового бізнесу і оптимальності перестрахування у нерезидентів з позицій теорії відкритої економіки. Процедуру аналізу застосовано як для всього страхового ринку України, так й окремо для сектору ринку страхування життя і для сектору ринку страхування іншого, ніж страхування життя. Часовий інтервал дослідження становить 2013 – 2018 роки. Виявлено негативні макроекономічні тенденції: зменшення кількості страховиків, активів та інших ключових показників. Запас забезпечення статутного капіталу значно скоротився, мало місце коливання і зменшення значення зареєстрованого капіталу страховиків. Спостерігається позитивна тенденція нарощення страховиками своїх резервів протягом досліджуваного періоду. Переважне розміщення коштів резервів відбувається у банківські депозити. Не цікавими для страховиків є банківські метали, акції, облігації та інвестиції в економіку України. Суттєвих структурних змін у розміщенні активів після «Революції гідності» не відбулося. Виявлено, що ринок перестрахових послуг в Україні є оптимально відкритим, більшість премій з перестрахування залишаються в країні у національних постачальників. Страховики-нерезиденти виконують взяті на себе зобов’язання повною мірою. Insurance legislation defines the directions and norms of placement of insurance reserves and provides for reinsurance in the case of large insurance amounts, insurance companies make economically reasonable decisions for themselves. The article is aimed at analyzing the directions of investment of funds of insurance reserves by insurance companies in Ukraine in terms of checking the legal conditions of the insurance business and the optimal reinsurance for non-residents from the point of view of the theory of the open economy. The analysis procedure is used both for the entire insurance market in Ukraine, separately for the life insurance market sector, and the types of insurance other than life insurance. The research time period is: 2013–2018. The following negative macroeconomic tendencies are detected: a decrease in the number of insurers, assets and other key indicators. The stock of collateral for the share capital is significantly reduced, there have been fluctuations and a decrease in the value of registered capital of insurers. There is a positive tendency for insurers to increase their reserves during the researched period. The preferential placement of reserves takes place in bank deposits. Bank metals, stocks, bonds and investments in the Ukrainian economy are uninteresting for insurers. There were no significant structural changes in the placement of assets after the «Revolution of Dignity». It is identified that the market for reinsurance services in Ukraine is optimally open, most reinsurance premiums remain in the country with national suppliers. Non-resident insurers are fully committed.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30226
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
57.pdf373,99 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback