Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30328
Title: Соус червоний із кумкватом (Патент на корисну модель № 130551)
Other Titles: Red sauce with kumquat (Patent for utility model № 130551)
Authors: Кузьмін, Олег Володимирович
Богомол, Анна Віталіївна
Kuzmin, Oleg
Bogomol, Anna
Keywords: соус
кумкват
вино
окисно-відновний потенціал
sauce
wine
kumquat
redox potential
кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції
Issue Date: 2018
Citation: Патент на корисну модель 130551 UA, МПК A23L 23/00, A23L 27/10 (2018.01) Соус червоний із кумкватом / Кузьмін О. В., Богомол А. В. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ. – №u 201807233 ; заявл. 26.06.2018 ; опубл. 10.12.2018, Бюл. № 23 2018 р.
Abstract: В основу корисної моделі поставлена задача створення соусу червоного із кумкватом при додаванні кумквату та водно-спиртового настою із цедри кумквату, який не піддається нагріванню, та дозволяє підвищити окисно-відновні властивості продукту та сприятиме 15 підвищенню імунітету організму людини, збільшенню його протистояння до впливу шкідливих факторів зовнішнього середовища, покращуватиме обмін речовин, позитивно впливатиме на серцево-судинну систему, підвищить вміст мінералів та вітамінів у соусі.The utility model is based on the task of creating red sauce with kumquat by adding kumquat and water-alcohol infusion from the kumquat peel, which is not heatable, and allows to increase the redox properties of the product and will help to increase the immunity of the human body, increase its resistance to the body and increase its resistance to the body. environmental factors, improve metabolism, positively affect the cardiovascular system, increase the content of minerals and vitamins in the sauce.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30328
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf165.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.