Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30541
Title: Дослідження процесу пом’якшення води іонообмінною смолою Dowex HСR-S/S
Authors: Симоненко, Ірина Олегівна
Чернова, Наталія Миколаївна
Keywords: катіонообмінна смола DOWEX HCR-S/S
водопровідна вода
йони Ca2+ i Mg2+
cation exchange resin DOWEX HCR-S/S
Ca2+ and Mg2+ ions
tap water
кафедра технології цукру і підготовки води
Issue Date: 2019
Citation: Симоненко, І. О. Дослідження процесу пом’якшення води іонообмінною смолою Dowex HСR-SS / І. О. Симоненко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 260.
Abstract: Застосування іонообмінної смоли Dowex HСR-S/S є ефективним способом пом’якшення води в широкому діапазоні рН, також смола може бути використана у діапазоні робочих температур до 120 оС. The Dowex HCR-S/S ion exchange resin usage is an effective way of water softening in a wide pH range; the resin can also be used in a range of operating temperatures up to 120 ° C.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30541
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf12.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.