Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30542
Title: Дослідження процесу пом’якшення води за допомогою природного сорбента цеоліта
Authors: Гладкомаз, Владислава Ігорівна
Чернова, Наталія Миколаївна
Keywords: цеоліт
пом’якшення води
магній
кальцій
загальна жорсткість
десорбція
zeolit
water softening
magnesium
calcium
general hardness
desorption
кафедра технології цукру і підготовки води
Issue Date: 2019
Citation: Гладкомаз, В. І. Дослідження процесу пом’якшення води за допомогою природного сорбента цеоліта / В. І. Гладкомаз, Н. М. Чернова // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11-12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 263.
Abstract: Досліджено вплив маси наважки природного цеоліту для пом’якшення води. Встановлено, що зі збільшенням маси наважки цеоліту залишкова концентрація іонів Mg2+ зростає, що свідчить про наявність процесу десорбції. The weight of natural zeolite samples to water softening effectiveness was investigated. It was found that increase in the zeolite samples weight, increases Mg2+ ions residual concentration, which indicates desorption process presence.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30542
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf12.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.