Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30959
Title: Технологія заморожених дрібнодисперсних оздоровчих добавок і продуктів із хлорофілвмісних овочів з використанням кріомеханодеструкції
Authors: Погарський, Олексій Сергійович
Keywords: кріомеханодеструкція
кріогенне «шокове» заморожування
дрібнодисперсне подрібнення
хлорофіли
хлорофілвмісні овочі
оздоровчі продукти
cryomechanical destruction
cryogenic «shock» freezing
fine grinding
chlorophylls
chlorophyll-containing vegetables
health products
Issue Date: 2020
Citation: Погарський, О. С.Технології замоpожених дpібнодисперсних оздоровчих добавок і продуктів із хлорофілвмісних овочів з викоpистанням кріомеханодеструкції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.13 "Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів" / Погарський Олексій Сергійович ; Нац. ун-т харч. технол., Хаків. держ. ун-т харч. та торг. - Київ, 2020. - 26 c.
Abstract: Дисеpтація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів - Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки України, Київ, 2020 р. Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню та розробці технології заморожених хлорофілвмісних овочів (капусти броколі, брюссельської капусти, шпинату) та дрібнодисперсної замороженої добавки зі шпинату з використанням як інновації під час виготовлення перших кріогенного «шокового» заморожування із застосуванням рідкого і газоподібного азоту та у процесі виготовлення добавок додаткової дії дрібнодисперсного низькотемпературного подрібнення. Це дає можливість отримати заморожені ХВО, які за вмістом хлорофілів a i b та інших БАР перевищують аналоги в 2,2…2,5 рази, а дрібнодисперсні добавки в 3,5…4,0 рази. Встановлено, що хлорофілвмісні овочі є джерелом комплексу біологічно активних речовин (хлорофілів a i b, L-аскорбінової кислоти, β-каротину, дубильних речовин, низькомолекулярних фенольних сполук), масова частка яких в 100 г продукту здатна задовольнити добову потребу, а також є джерелом структуроутворюючих речовин (пектину, целюлози, білка), що дозволило ХВО обрати як сировину під час отримання оздоровчих продуктів та добавок без застосування харчових домішок (збагачувачів БАР, барвників, структуро-утворювачів та ін.). Показано, що активність окиснювальних ферментів (пероксидази та поліфенолоксидази) кріозаморожених (з використанням рідкого та газоподібного азоту) з високою швидкістю хлорофілвмісних овочів залежить від кінцевої температури заморожування в середині продукту та показано, що заморожування до температури –32…–35°С приводить до повної інактивації окиснювальних ферментів, в той час як заморожування до –18°С приводить до збільшення активності в 1,4…1,5 рази, розкрито механізм. Показано, що використання комплексної дії на сировину кріогенного «шокового» заморожування до –32…–35°С та дрібнодисперсного подрібнення приводять до високого ступеня вилучення прихованих зв’язаних форм хлорофілів, каротиноїдів та інших БАР хлорофілвмісних овочів, масова частка яких в кріозаморожених добавках в 3,2…3,5 рази більша ніж у свіжих ХВО, що є результатом дії процесів кріомеханодеструкції, механокрекінгу, руйнування нанокомплексів і наноасоціатів біополімерів з БАР та їх трансформацією у вільну форму.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/30959
Appears in Collections:05.18.13 – Технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pogarskiy.pdf551.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.