Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31042
Title: Капітал здоров'я як головний складник людського капіталу в сучасних умовах
Authors: Кундєєва, Галина Олексіївна
Соломка, Ольга Миколаївна
Keywords: капітал здоров'я
людський капітал
демографічні показники
економіка здоров'я
health capital
human capital
demographics
health economics
кафедра економічної теорії
Issue Date: 2019
Citation: Кундєєва, Г. О. Капітал здоров'я як головний складник людського капіталу в сучасних умовах / Г. О. Кундєєва, О. М. Соломка // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. – Серія «Економічні науки». – 2019. –№4. – С. 150-162.
Abstract: Розглянуто капітал здоров'я як основа формування і функціонування людського капіталу в умовах нової моделі розвитку і нових чинників економічного зростання постіндустріальної економіки. Розкрито зміст людського капіталу, його структуру, виділені основні види людського капіталу та їх взаємозв'язок. В ході розгляду поняття і структури людського капіталу, зроблено висновок про значущість здоров'я як найважливішої складової людського капіталу. Проаналізовано основні демографічні показники, що відображають стан здоров'я населення України, виділені негативні тенденції старіння населення, низьку народжуваність і тривалість життя. Зазначено цінність здоров'я не лише для окремої людини, а й для підприємств і держави, що потребує реалізацію нового підходу до збереження та зміцнення здоров'я нації.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31042
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
health capital.pdf507.35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.