Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31135
Title: Визначення втрат бентоніну під час концентруванні соку столового буряка
Authors: Горбач (Морозюк), Анна Валентинівна
Шутюк, Віталій Володимирович
Василів, Володимир Павлович
Keywords: столовий буряк
сік
бентанін
table beet
juice
bentanine
кафедра технології консервування
Issue Date: 2020
Citation: Морозюк, А. В. Визначення втрат бентоніну під час концентруванні соку столового буряка / А. В. Морозюк, В. В. Шутюк, В. П. Василів// Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : збірник праць за підсумками ІX Міжнародної науково-практичної конференції вчених, аспірантів і студентів, 9 – 10 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : РВВ НУБіП України, 2020 – С.169-170.
Abstract: В роботі розглянуто питання втрат бентоніну під час концентруванні соку столового буряка. Встановлено, що на втрату бентоніту під час випарювання соку столового буряку значно впливає час концентрування, а при підвищені температури теплового оброблення спостерігалося збільшення масової частки редукуючих цукрів без зміни загальних. The paper deals with the issue of bentonine losses during the concentration of table beet juice. It was found that the concentration of bentonite during the evaporation of table beet juice was significantly influenced by the concentration time, and at an increase in heat treatment temperature an increase in the mass fraction of reducing sugars was observed without changing the total.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31135
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20 Moroziuk IX MNPK NUBiP.pdf614.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.