Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31618
Title: Автоматизація контролю та проходження медоглядів співробітників закладу освіти
Authors: Чумаченко, Сергій Миколайович
Євтушенко, Ольга Володимирівна
Сірик, Аліна Олегівна
Keywords: кафедра інформаційних систем
кафедра екологічної безпеки та охорони праці
охорона праці
безпека праці
нещасний випадок
виробничий травматизм
заклади вищої освіти
labor protection
labor safety
accident
occupational injurie
institutions of higher education
Issue Date: 2019
Citation: Чумаченко, С. М. Автоматизація контролю та проходження медоглядів співробітників закладу освіти / С. М. Чумаченко, О. В. Євтушенко, А. О. Сірик // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали VІ міжнародної науково-технічної Internet-конференції, 20 листопада 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 291-292.
Abstract: В роботі надано обґрунтування щодо розробки комп’ютерної програми для обліку та моніторингу медичних оглядів працівників, яка в подальшому може спростити роботу як фахівця, який займається медичними оглядами працівників на підприємствах, установах та в організаціях так і роботодавця, який повинен контролювати ситуацію з проходженням медоглядів працівників згідно чинного законодавства. The paper substantiates the development of a computer program for accounting and monitoring of medical examinations of employees, which can further simplify the work of a specialist who deals with medical examinations of employees in enterprises, institutions and organizations and the employer who must monitor the situation with medical examinations. employees in accordance with applicable law.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/31618
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Automation of control and medical examinations of employees of educational institutions.pdf129.71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.