Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32651
Title: Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин
Authors: Чернелевський, Леонід Миколайович
Беренда, Надія Іванівна
Духновська, Людмила Миколаївна
Колос, Ірина Василівна
Кравченко, Ірина Йосипівна
Кудренко, Наталія Володимирівна
Михайленко, Ольга Валеріївна
Ніколаєнко, Світлана Миколаївна
Осадча, Ганна Григорівна
Редзюк, Тетяна Юріївна
Скопенко, Наталія Степанівна
Слободян, Наталія Геннадіївна
Соломчук, Людмила Миколаївна
Темчишина, Юлія Леонідівна
Ткаченко, Надія Марківна
Чернелевська, Олена Леонідівна
Ємцев, Віктор Іванович
Ємцева, Галина Федорівна
Євсєєва, Ірина Василівна
Удворгелі, Лариса Іванівна
Березянко, Тамара Володимирівна
Лісовий, Андрій Васильович
Keywords: кафедра економіки праці та менеджменту
кафедра обліку і аудиту
система економічних відносин
облік і аудит
управління діяльністю
стратегічне управління
аудиторська перевірка
system of economic relations
accounting and auditing
business management
strategic management
Issue Date: 2021
Citation: Теоретичні та прикладні аспекти обліку, аналізу і аудиту в системі економічних відносин : кол. монографія / за ред. проф. Л. М. Чернелевського. – Київ : НУХТ, 2021. – 182 с.
Abstract: У монографії розкрито теоретичні, методичні та прикладні аспекти обліку, аналізу та аудиту, щодо обліково-аналітичного забезпечення виробничо-господарської діяльності підприємств харчової промисловості з метою удосконалення обліково-комунікаційного інструментарію в модернізації управління діяльністю суб’єктів господарювання. Досліджено теоретико-методичні підходи до формування та оптимізації процесів обліку, аналізу і аудиту з метою їх застосування у виробничому та навчальному процесі. The monograph reveals the theoretical, methodological and applied aspects of accounting, analysis and audit of accounting and analytical support of production and economic activities of food industry enterprises in order to improve accounting and communication tools in modernizing the management of economic entities. Theoretical and methodological approaches to the formation and optimization of accounting, analysis and audit processes for their application in the production and training process are studied.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32651
Appears in Collections:Колективні монографії, розділи з колективних монографій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
V_2021-isp.pdf2.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.