Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32952
Title: Дослідження сучасного стану сировинної бази і ринку м’ясної продукції в Україні
Authors: Соломчук, Людмила Миколаївна
Keywords: виробництво
споживання
production
consumption
ринок м ’яса
м ’ясопереробні підприємства
meat market
meat processing enterprises
експорт
імпорт
export
import
кафедра обліку і аудиту
Issue Date: 2015
Citation: Соломчук, Л. М. Дослідження сучасного стану сировинної бази і ринку м’ясної продукції в Україні / Л. М. Соломчук // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 2. – С. 78–85.
Abstract: У статті проаналізовано сучасний стан сировинної бази та ринку м ’ясної продукції. Висвітлено динаміку виробництва і споживання м ’яса та м ’ясних продуктів, обсяги імпорту й експорту м ’яса в Україні. Відображено основні проблеми ринку м ’яса, а також надано пропозиції щодо подальшого розвитку м ’ясопереробних підприємств. Безпека ринку м ’ясної продукції залежить не тільки від відповідальності виробників, забезпечення високоякісною сирови ною, сучасних технологій, але й від позиції торгівлі. Для успішної роботи м ’ясопереробних підприємств необхідна чітка й адекватна стратегія розвитку, якісна реклама м ’ясної продукції, розширення ринків збуту, відкри ття філій в інших регіонах, створення власної торговельної мережі тощо.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/32952
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CURRENT STATE OF RAW MATERIALS AND MARKET OF.pdf3.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.