Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/33616
Title: Спосіб отримання спиртового екстракту з бурштину (Патент на корисну модель № 146711)
Authors: Чорний, Валентин Миколайович
Мисюра, Тарас Григорович
Попова, Наталія Вікторівна
Зав'ялов, Володимир Леонідович
Keywords: віброекстрактор
екстрагування
рослинна сировина
vegetable raw materials
vegetable raw materials
extraction
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
кафедра експертизи харчових продуктів
Issue Date: 2021
Citation: Патент на корисну модель 146711 UA, МПК B01D 11/02 (2006). Спосіб отримання спиртового екстракту з бурштину / Чорний В. М., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Зав'ялов В. Л. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202007163 ; заявл. 09.11.2020 ; опубл. 10.03.2021, Бюл. № 10.
Abstract: Спосіб отримання спиртового екстракту з бурштину, що включає очищення і подрібнення сировини, заливання її екстрагентом, екстрагування бурштину при перемішуванні, зливання суміші та її фільтрацію для розділення шроту та екстракту, який відрізняється тим, що як екстрагент використовується спиртовий розчинник, процес екстрагування проводять із застосуванням низькочастотних механічних коливань частотою 3-9 Гц протягом 40-80 хвилин за температури 50-75 °C, а гідромодуль розчинник:бурштин складає 4:1-10:1. A method of obtaining an alcoholic extract from amber, including purification and grinding of raw materials, filling it with extractant, extracting amber with stirring, draining the mixture and filtering it to separate meal and extract, characterized in that the extractant is an alcoholic solvent, the extraction process is carried out using low-frequency mechanical oscillations with a frequency of 3-9 Hz for 40-80 minutes at a temperature of 50-75 ° C, and the hydromodule solvent: amber is 4: 1-10: 1.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/33616
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
146711.pdf143.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.