Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/33618
Title: Спосіб отримання водного екстракту бурштину (Патент на корисну модель № 147221)
Authors: Чорний, Валентин Миколайович
Мисюра, Тарас Григорович
Попова, Наталія Вікторівна
Зав'ялов, Володимир Леонідович
Keywords: бурштин
спосіб виробництва
екстракт
водний екстракт
amber
mode of production
extract
aqueous extract
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
кафедра експертизи харчових продуктів
Issue Date: 2021
Citation: Патент на корисну модель 147221 UA, МПК B01D 11/02 (2006). Спосіб отримання водного екстракту бурштину / Чорний В. М., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Зав'ялов В. Л. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u202007157 ; заявл. 09.11.2020 ; опубл. 21.04.2021, Бюл. № 16.
Abstract: Спосіб отримання водного екстракту бурштину включає очищення і подрібнення сировини, заливання її екстрагентом, екстрагування бурштину при перемішуванні, зливання суміші та її фільтрацію для розділення шроту та екстракту. Як екстрагент використовується малополярний розчинник. До отриманого екстракту бурштину додається вода з утворенням рідинної суміші та з подальшим вилученням малополярного розчинника із цієї суміші методом перегонки за температури кипіння розчинника 55-80 °C. The method of obtaining an aqueous extract of amber includes purification and grinding of raw materials, filling it with extractant, extraction of amber with stirring, draining the mixture and filtering it to separate the meal and extract. A low-polar solvent is used as the extractant. Water is added to the obtained amber extract to form a liquid mixture and then remove the low-polar solvent from this mixture by distillation at a boiling point of the solvent 55-80 °C.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/33618
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
147221.pdf142.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.