Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/34550
Title: Встановлення локальних швидкостей пульсуючих потоків при віброекстрагуванні
Authors: Зав'ялов, Володимир Леонідович
Мисюра, Тарас Григорович
Попова, Наталія Вікторівна
Запорожець, Юлія Владиславівна
Чорний, Валентин Миколайович
Keywords: віброекстрагування
пульсуючий струмінь
швидкість потоку
інтенсивність коливань
vibroextraction
pulsating jet
flow rate
oscillation intensity
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
кафедра експертизи харчових продуктів
кафедра електропостачання і енергоменеджменту
Issue Date: 2020
Publisher: Встановлення локальних швидкостей пульсуючих потоків при віброекстрагуванні / В. Л. Зав’ялов, Т. Г. Мисюра, Н. В. Попова, Ю. В. Запорожець, В. М. Чорний // Інноваційні технології та перспективи розвитку м’ясопереробної галузі : програма та тези матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 24 листопада 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 74–75.
Abstract: Встановлена афінність закономірностей гідродинаміки стаціонарного затопленого струменя, визначені основні критерії масштабування віброекстракторів (модифікований критерій гомохронності; кількість комірок із зонами ідеального перемішування; час релаксації та тривалість екстрагування; симплекси геометричної подібності транспортувальних елементів; коефіцієнт швидкості протитечійного розділення фаз; функціональна просторова характеристика поширення турбулентного пульсуючого струменя; питома витрата енергії на процес). The affinity of the laws of hydrodynamics of a stationary flooded jet is established, the main scaling criteria of vibroextractors are determined (modified criterion of homochrony; number of cells with zones of ideal mixing; relaxation time and extraction duration; simplexes of geometric similarity of transporting elements; specific energy consumption for the process).
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/34550
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТЕЗИ _74.pdf531.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.