Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/3598
Title: Екологічна експертиза систем удобрення та хімічного захисту пшениці озимої за показниками родючості ґрунту і міграції важких металів у профілі темно-сірого опідзоленого ґрунту
Authors: Макаренко, Наталія Анатоліївна
Тогачинська, Ольга Василівна
Бондарь, В. І.
Паращенко, Ірина В’ячеславівна
Свидинюк, Іван Миколайович
Ничик, Оксана Василівна
Keywords: екологічна експертиза
озима пшениця
важкі метали
темно-сірий опідзолений ґрунт
экологическая экспертиза
озимая пшеница
тяжелые металлы
темно-серая оподзоленная почва
environmental assessment
winter wheat
heavy metals
dark gray podzolic soil
кафедра екологічної безпеки та охорони праці
кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
Issue Date: 2012
Citation: Екологічна експертиза систем удобрення та хімічного захисту пшениці озимої за показниками родючості ґрунту і міграції важких металів у профілі темно-сірого опідзоленого ґрунту / Н. А. Макаренко, О. В. Тогачинська, В. І. Бондарь, І. В. Паращенко, І. М. Свидинюк, О. В. Ничик // Агрохімія і ґрунтознавство. - Випуск 78. - 2012, - С. 81-86.
Abstract: Викладено результати екологічної експертизи систем удобрення та хімічного захисту пшениці озимої у північному Лісостепу за показниками родючості і впливом на процеси міграції важких металів у профілі темно-сірого опідзоленого ґрунту. За результатами оцінювання екологічного стану ґрунту в умовах польового досліду встановлено, що достатній рівень забезпечення рослин рухомими сполуками азоту, фосфору і калію досягається за використання високих і підвищених норм мінеральних добрив на фоні інтенсивного захисту рослин. Органічна система удобрення – приорювання побічної продукції – здебільшого не спроможна забезпечити нормальні умови мінерального живлення пшениці озимої.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/3598
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdf2.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.