Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/3785
Title: Мінімаксне оптимальне керування лінійними багатовимірними об’єктами за умови визначеного їх збурювання
Authors: Лобок, Олексій Петрович
Гончаренко, Борис Миколайович
Слєзенко, А. М.
Keywords: оптимальне керування
optimal control
мінімаксне керування
математична модель
багатовимірний об’єкт керування
квадратичний критерій оптимальності
матричне диференціювання
функція Гамільтона
minmax control
mathematical model
multi-object controls quadratic optimality criterion
matrix differentiation
matrix maximum principle
Hamiltonian
кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Issue Date: 2012
Citation: Лобок, О. П. Численная схема моделирования дозвуковых течений вязкого сжимаемого газа / О. П. Лобок, Б. М. Гончаренко, А. М. Слєзенко // Зб. наук. пр. Кіровогр. нац. техн. ун-ту. - 2012. - № 25.
Abstract: При оптимальному керуванні складними багатовимірними об’єктами, описуваними у просторі станів, наприклад, пекарної камери хлібопекарської печі,може використовуватися так званий мінімаксний підхід до розв’язування оптимізаційних задач. Викладені суть та послідовність такого підходу. Сформульована задача оптимального керування такими об’єктами за найгірших визначених умов збурювання, наводяться конкретна математична модель температурного режиму пекарної камери та сформульований критерій оптимальності керування. Викладена послідовність математичних перетворень та замін, що врешті приводить до виразу оптимального керувального діяння за умови повного і точного вимірювання всіх координат стану об’єкта. Це полегшить застосування методу мінімаксного підходу для практичного розв’язання оптиматизаційних задач керування в харчовій промисловості. Using methods AKOR, ie synthesis control, which provides optimal regulator to control the hardware multi-dimensional technological object control in the face of uncertainty there are some difficulties computational or methodological nature, which helps eliminate consideration specifics of objects. The article deals with modern methods of automatic optimal control, namely AKOR or synthesis of optimal control. Defined classes of objects, to which these methods can be applied as a class of linear deterministic and stochastic SAH. The mentioned circumstances that complicate the application of methods for constructing rough AKOR optimal systems with guaranteed stability. This will facilitate the practical application of techniques to optimize process control in the food industry.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/3785
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BGM_11.pdf306.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.