Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/4007
Title: Задачі інтеграції системи управління підприємствами харчової промисловості
Authors: Ельперін, Ігор Володимирович
Пупена, Олександр Миколайович
Keywords: горизонтальна інтеграція
горизонтальная интеграция
horizontal integration
вертикальна інтеграція
інтеграція
вертикальная интеграция
интеграция
vertical integration
integration
кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Issue Date: 2012
Publisher: НУХТ
Abstract: Аналіз структури виробничих зв’язків об’єкту управління і його зв’язків з зовнішнім середовищем дозволяє сформувати загальну мету і критерії оцінки функціонування системи. При цьому можлива і бажана декомпозиція загальної мети на множину локальних цілей для кожної ділянки виробництва. В результаті, отримане дерево цілей можна представити у вигляді графа, який відображає зв’язки і підпорядкованість цілей і функцій управління. При цьому треба враховувати, що як правило зовнішнім середовищем задається не один, а декілька критеріїв оцінки функціонування підприємства, деякі з яких можуть бути несумісними. Тому виникає задача упорядкування критеріїв шляхом ранжування, завдання пріоритетів або вагових коефіцієнтів.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/4007
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pupena_98.pdf98.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.