Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/4138
Title: Особливості течії газонаповненого тіста в циліндричному формувальному каналі
Authors: Теличкун, Юлія Станіславівна
Теличкун, Володимир Іванович
Таран, Віталій Михайлович
Бодров, Віктор Семенович
Кравченко, Олександр Іванович
Keywords: критерії гідродинамічної подібності
екструдування
газонаповнене тісто
циліндричний канал
епюра швидкості
hydrodynamic similarity criteria
extruding
gas-filled dough
cylindrical channel
curve flow
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
кафедра процесів і апаратів харчових виробництв
Issue Date: 2012
Citation: Теличкун, Ю. С. Особливості течії газонаповненого тіста в циліндричному формувальному каналі / Ю. С. Теличкун, В. І. Теличкун, В. М. Таран, В. С. Бодров, О. І. Кравченко // Харчова промисловість. – 2012. – № 12.– С. 141–145.
Abstract: Запропонований спосіб розрихлення тістових заготовок передбачає екструдування тіста, наповненого вуглекислим газом. На створеній експериментальній установці отримані дані, які лягли в основу розрахунку епюри швидкості потоку газонаповненого тіста в залежності від вмісту газової фази. На основі проведених експериментальних досліджень і отриманої епюри швидкості потоку в циліндричному каналі нами розраховані критерії гідродинамічної подібності для потоку газонаповненого дріжджового тіста.
The proposed method loosening dough pieces involves extruding dough filled with carbon dioxide. In an experimental setup findings that formed the basis for calculating curve flow gas-filled dough, depending on the content of the gas phase. On the basis of experimental studies and received curve flow in a cylindrical channel we calculated the hydrodynamic similarity criteria for the flow of gas-filled dough.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/4138
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8947.pdf3.63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.