Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/4906
Title: Stosowanie teorii gier przy formowaniu rozwiązań w systemie zarządzania tacją wydobycia soku cukrowni
Authors: Sidletskyi, Victor
Elperin, Igor
Levchenko, Alexander
Keywords: system zarządzania
system podejmowania decyzji
teoria gier
система управления
система принятия решений
теория игр
management system
decision-making system
theory of games
кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Issue Date: 2012
Citation: Sidletskyi, V. Stosowanie teorii gier przy formowaniu rozwiązań w systemie zarządzania tacją wydobycia soku cukrowni / V. Sidletskyi, I. Elperin // Nauki techniczne. - 2012.
Abstract: Przedstawiana jest realizacja systemu zarządzania wydajnością stacji dyfuzyjnej cukrowni z wykorzystaniem teorii gier, stosowanej do wyboru takich wielkości naprężenia silników wału rurowego kolumny, przy których zostanie osiągnięta maksymalna wydajność stacji pod warunkiem minimalizacji strat cukru w okresie przechowywania. Presented is the implementation of a performance management system station sugar diffusion using game theory, which is used to choose the size of stress such tubular column shaft engines, with the maximum capacity is reached, provided the station to minimize sugar losses during storage.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/4906
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sidletskiy_pol_1.pdf189 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.