Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6380
Title: Морозиво ацидофільне з підвищеною біологічною цінністю
Authors: Хомічак, Любомир Михайлович
Поліщук, Галина Євгеніївна
Калініна, Галина Петрівна
Антонюк, Марія Миколаївна
Згурський, Андрій Володимирович
Keywords: морозиво
закваска ацидофільної палички
ice cream
acidophile fold
кафедра технології цукру і підготовки води
кафедра технології молока і молочних продуктів
кафедра біотехнології і мікробіології
кафедра технології харчування та ресторанного бізнесу
Issue Date: 2007
Citation: Патент на корисну модель № 27779 Україна, МПК (2006). А 23G 9/00. Морозиво ацидофільне з підвищеною біологічною цінністю / Л. М. Хомічак, Г. Є. Поліщук, Г. П. Калініна, М. М. Антонюк, А. В. Згурський // № u 2007 08321; Заявл. 20.07.2007; Опубл. 12.11.2007. Бюл. № 18.
Abstract: Спосіб виробництва морозива ацидофільного з підвищеною біологічною цінністю, що включає приготування суміші, її фільтрацію, пастеризацію, охолодження, заквашування закваскою ацидофільної палички у кількості 5 %, сквашування 3-5 год., охолодження, фризерування, фасування, загартування, пакування та зберігання морозива протягом 6...8 місяців при температурі 18±2 °С, який відрізняється тим, що кількість закваски ацидофільної палички становить 2...8%, тривалість сквашування становить 10...16 - 1...2 год. та кількість активних одиниць ацидофільної палички в морозиві повинна бути не менше 3-5 протягом зберігання морозива 1,5...2 місяці. The way of production of ice cream acidophile with the increased biological value, includes mix preparation, its filtration, pasteurization, cooling, acidophile fold in of 5%, a fermentation of 3-5 hours, coolings, freezing, packing, trainings, packings and ice cream storages at 6... 8 months at a temperature of 18 ± 2 °C which differs that the amount of ferment of an acidophile bacterium makes 2... 8%, will be make duration of a fermentation 10... 16 - 1 ... 2 hours and the quantity of active units of an acidophile added in ice cream has to be not less than 3-5 at ice cream 1,5 storage... 2 months.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6380
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Morozivo_acidofil_1.pdf3.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.