Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6656
Title: Статистика
Authors: Чернелевський, Леонід Миколайович
Соломчук, Людмила Миколаївна
Перетятько, Микола Васильович
Keywords: варіація
статистика
система показників
статистична таблиця
статистичне обґрунтування
variation
statistics
metrics
statistical table
statistical justification
кафедра обліку і аудиту
Issue Date: 2012
Citation: Чернелевський, Л. М. Статистика : підручник / Л. М. Чернелевський, Л. М. Соломчук, М. В. Перетятько ; НУХТ. — К. : НУХТ, 2012. — 207 с.
Abstract: Викладено основні питання організації статистики, обчислення статистико-економічних показників, що відображають використання ресурсів промислового виробництва, результати господарювання, а також методів і способів аналізу об'єктивно існуючих статистичних закономірностей, взаємозв'язків, тенденцій розвитку. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів інститутів і факультетів післядипломної освіти, курсів перепідготовки державних службовців, а також для працівників підприємницьких і фінансових структур, викладачів та аспірантів вищих навчальних закладів. The basic question of statistical computing statistical and economic indicators that reflect the resource utilization of industrial production, the results of management as well as the methods and techniques of analysis of objective statistical patterns, relationships, trends. For students of economic specialties of higher educational institutions, students and faculty of institutions of postgraduate education, refresher training of civil servants and employees for business and financial institutions, faculty and graduate universities.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6656
ISBN: 978-966-612-123-6
Appears in Collections:Підручники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2.pdf355.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.