Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6726
Title: Удосконалення методики нормування хмелю в пивоварінні
Other Titles: Improvement of the method of normalization of hops in brewing
Authors: Мелетьєв, Анатолій Євгенович
Ляшенко, Микола Іванович
Проценко, Лідія Василівна
Літвинчук (Воронцова), Світлана Іванівна
Litvynchuk (Vorontsova), Svitlana
Meletyev, Anatoly
Lyashenko, Nikolai
Protsenko, Lidia
Keywords: хміль
пиво
методика
нормування
склад
хмель
кафедра фізики
методика
нормирование
состав
hops
beer
method
normalization
ingredients
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Issue Date: 2001
Citation: Удосконалення методики нормування хмелю в пивоварінні / А. Є. Мелетьєв, С. І. Літвинчук (Воронцова), М. І. Ляшенко // Наукові праці Українського державного університету харчових технологій. - К.: 2001. - С. 10
Abstract: Удосконалена методика нормування хмелю з врахуванням вмісту в ньому не лише гірких речовин, але і поліфенолів. Визначено і формалізовано залежність якості охмеління сусла і пива від питомої частки β-кислот на одиницю кількості α-кислот. Запропоновані рівняння пройшли випробування в лабораторних і заводських умовах. Доведений позитивний вплив удосконаленої методики нормування хмелю на раціональне його використання і підвищення якості пива.
Усовершенствована методика нормирования хмеля с учётом содержания в нём не только горьких веществ, но и полифенолов. Определено и формализовано зависимость качества охмеления сусла и пива от удельной части β-кислот на единицу количества α-кислот. Предложенные уравнения прошли испытания в лабораторных и заводских условиях. Доказано позитивное влияние усовершенствованной методики нормирования хмеля на рациональное его использование и повышение качества пива.
The method of normalization is improved with the content in it not only the bitter substances, but polyphenols. Dependence of the quality of hopping of wort and beer on the specific part of the β-acids per unit of α-acids is defined and formalized. The proposed equations have been tested in laboratory and factory. The positive impact of improved methods for the valuation of hops on its rational use and quality of the beer is proved.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/6726
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Untitled.FR17.pdf897.23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.