DSpace About DSpace Software
 

eNUFTIR >
Статті >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7005

Название: Визначення динамічних характеристик об’єкта за його реакцією на вхідний сигнал довільної форми
Другие названия: Determine the dynamic characteristics of an object by its response to an input signal of arbitrary shape
Авторы: Трегуб, Віктор Григорович
Tregub, Victor
Ключевые слова: ідентифікація
идентификация
identification
управління
управления
management
кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління
Issue Date: 2011
Библиографическое описание: Трегуб, В. Г. Визначення динамічних характеристик об’єкта за його реакцією на вхідний сигнал довільної форми / В. Г. Тегуб, І. М. Голінко, А. І. Кубрак // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. - 2011. - № 1(49). - С. 103-107.
Краткий осмотр (реферат): Процес динамічний метод розрахунку характеристик в системи автоматичного керування вважається. Метод дозволяє отримати чисельне імпульсу і транзитивне характеристик процесу на основі його реакції на вході Сигнал будь-якої форми з контролем вихідного сигналу. Пропонований метод розв'язання задачі реалізується чисельно з використанням інтеграла Дюамеля. Наприклад запропонованій реалізації алгоритму програми вважається Моделювання перехідних процесів в системі управління. Метод може бути використаний розробниками автоматизованих систем управління Ідентифікація об'єкта і системи управління адаптивної регулювання.Процесс динамический метод расчета характеристик в системы автоматического управления считается. Метод позволяет получить численное импульса и транзитивное характеристик процесса на основе его реакции на входе Сигнал любой формы с контролем выходного сигнала. Предлагаемый метод решения задачи реализуется численно с использованием интеграла Дюамеля.Например предлагаемой реализации алгоритма программы считается Моделирование переходных процессов в системе управления.Метод может быть использован разработчиками автоматизированных систем управления. Идентификация объекта и системы управления адаптивной регулировки.The process dynamic characteristics method of calculation in automatic control system is considered. The method allows to obtain numerically pulse and transitive characteristics of process on the base its reaction at input signal of any form with the control of a output signal. The offered method decision of the problem is realized numerically with use of Duhamel integral. The example of the offered algorithm program realization is considered modeling of transients in a control system. The method can be used by developers of automatic control systems for identification of object and control system adaptive adjustment.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7005
ISSN: 1814-4225
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Tregub V.pdf203,6 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback