Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7049
Title: Шляхи збагачення корпусу для коекструзійних продуктів
Other Titles: Ways of enrichment of housing for co-extrusion products
Authors: Запотоцька (Герасименко), Олена Василівна
Ковбаса, Володимир Миколайович
Шаран, Андрій Васильович
Махинько, Людмила Василівна
Makhynko, Ludmila
Sharan, Andrey
Zapototska (Gerasymenko), Elena
Kovbasa, Vladimir
Keywords: екструзія
горох
квасоля
соя
люпин
харчова цінність
экструзия
кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
фасоль
люпин
пищевая ценность
extrusion
peas
beans
soya
lupin
nutritional value
кафедра технології зберігання і переробки зерна
Issue Date: 2007
Citation: Запотоцька, О. В. Шляхи збагачення корпусу для коекструзійних продуктів / О. В. Запотоцька, В. М. Ковбаса, Л. В. Махинько, А. В. Шаран // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - Вип.58: Сучасні напрямки технології та механізації процесов переробних і харчових виробництв. - Х. : ХНТУСГ, 2007. - С. 183-189.
Abstract: Досліджена можливість використання гороху, квасолі, сої і люпину як джерела білка для підвищення харчової цінності продукту. Розглянуто питання розроблення екструзійних продуктів зі збалансованим амінокислотним складом шляхом рецептурного програмування. Исследована возможность использования гороха, фасоли, сои и люпина как источники белка для повышения пищевой ценности продукта. Рассмотрены вопросы разработки экструзионных продуктов со сбалансированным аминокислотным составом путем рецептурного программирования. Investigate the potential of peas, beans, and soy Lupin as the sources of protein to increase the nutritional value of the product. Considered the issues of development of extrusion products with a balanced amino acid composition by prescription programming.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7049
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zovshzkdkep.pdf2.9 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.