Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7901
Title: Спосіб виробництва морозива плодово-ягідного (Патент на винахід 101108)
Authors: Іванов, Сергій Віталійович
Поліщук, Галина Євгеніївна
Мацько, Любов Михайлівна
Крапивницька, Ірина Олексіївна
Keywords: пюре з яблук
apple puree
пектинові речовини
pectin
морозиво
ice cream
кафедра технології цукру і підготовки води
кафедра технології молока і молочних продуктів
кафедра експертизи харчових продуктів
Issue Date: 2013
Citation: Патент України на винахід № 101108, МПК А 23G 9/04. Спосіб виробництва морозива плодово-ягідного / Іванов С. В., Поліщук Г. Є., Мацько Л. М., Крапивницька І. О. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а 2011 13484 ; заявл. 16.11.2011 ; опубл. 25.02.2013, Бюл. № 4
Abstract: Винахід належить до способу виробництва плодово-ягідного морозива. Перевірено можливість виготовлення морозива яблучного високої якості на основі активованого плодово-ягідного пюре. The invention relates to a method for the production fruit and berry ice cream. The possibility of making apple ice cream with high quality based on activated fruit and berry puree was studied.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7901
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THE INVENTION The method of production fruit and berry ice cream.pdf188.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.