Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7963
Title: Спосіб виробництва мусу (Деклараційний патент на винахід № 34742)
Authors: Ковбаса, Володимир Миколайович
Кобилінська, Олена Валеріївна
Терлецька, Віта Альбертівна
Луцик, Юрій Павлович
Сергеєв, Анатолій Дмитрович
Ромашко, Олена Василівна
Keywords: мус
екструзія
інфрачервоне випромінювання
продукти швидкого приготування
mousse
extrusion
infrared radiation
products of fast preparation
кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Issue Date: 2001
Citation: Пат. 34742 А Україна, МПК A23L 2/00. Спосіб виробництва мусу / Ковбаса В. М., Кобилінська О. В., Терлецька В. А., Луцик Ю. П., Сергєєв А. Д., Ромашко О. В. ; заявник і власник патенту Український державний університет харчових технологій. – № 99073727 ; заявл. 01.07.1999 ; опубл. 15.03.2001, Бюл. № 2.
Abstract: Винахід належить до харчової промисловості. Спосіб включає підготовку сировини, дозування компонентів, їх змішування, брикетування. На стадії підготовки сировини здійснюється попереднє оброблення манної крупи інфрачервоним випромінюванням при температурі 155-165 ºС та екструзійне оброблення при температурі 135-145 ºС. The invention is relates to food industry. A process for mousse production involves preparation of raw material, dozing of components, mixing thereof, performing. At the stage of raw material preparation preliminarily treatment of semolina with infrared radiation at temperature of 155-165 ºC and extrusion treatment at temperature of 135-145 ºC is carried out.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7963
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kvmsvm.pdf3.72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.