Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/803
Title: Синтез похідних лупініну в ряду флавоноїдів
Other Titles: Syntesis of Lupinin Derivatives in Flavonoids Series
Authors: Бондаренко, Богдан
Frasinyuk, Mihaylo
Бондаренко, Світлана Петрівна
Фрасинюк, Михайло Сергійович
Bondarenko, Svetlana
Bondarenko, Bogdan
Keywords: алкалоїд
лупінін
лупініламін
флавоноїди
ізофлавон
кумарин
алкалоид
лупинин
лупиниламин
флавоноиды
изофлавон
alkaloid
lupinin
lupinilamin
flavonoids
isoflavone
cumarin
кафедра харчової хімії
Issue Date: 2011
Citation: Бондаренко Б. Синтез похідних лупініну в ряду флавоноїдів / Б. Бондаренко, М. С. Фрасинюк, С. П. Бондаренко // Хімія та хімічні технології : матеріали ІI Міжнародної конференції молодих вчених CCT-2011, 24–26 листопада 2011 року, Україна, Львів / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національний університет "Львівівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 30–31.
Abstract: Проведено аннелювання оксазинового циклу до хромонового та кумаринового ядра шляхом взаємодії 7-гідроксиізофлавонів та 7-гідроксикумаринів з лупініламіном та формаліном. Вперше отримано нові похідні 9,10-дигідро-4H,8H-хромено[8,7-e][1,3]оксазин-4-ону та 9,10-дигідро-2H,8H-хромено[8,7-e][1,3]оксазин-2-ону, що містять в положенні 9 фрагмент лупініну.
Проведено аннелирование оксазинового цикла к хромоновому и кумариновому ядру путем взаимодействия 7-гидроксиизофлавонов и 7-гидроксикумаринов с лупиниламином и формалином. Впервые получено новые производные 9,10-дигидро-4H,8H-хромено[8,7-e][1,3]оксазин-4-она и 9,10-дигидро-2H,8H-хромено[8,7-e][1,3]оксазин-2-она, содержащие в положении 9 фрагмент лупинина.
Oxazine cycles were annelated to chromone and cumarin rings by interaction of 7-hydroxyisoflavones and 7-hydroxycumarins with lupinilamin and formalin. Derivatives of 9,10-dihydro-4H,8H-chromeno[8,7-e][1,3]oxazine-4-one and 9,10-dihydro-2H,8H-chromeno[8,7-e][1,3]oxazine-2-one which contain a lupinin fragment in position 9 were obtained for the first time.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/803
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10-30-31.pdf214.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.