Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/8421
Title: Забезпечення інноваційного розвитку підприємств шляхом використання первинного публічного розміщення акцій (ІРО)
Authors: Пєтухова, Ольга Михайлівна
Сілакова, Ганна Віталіївна
Keywords: інновації
інноваційний розвиток
емітент
емісія акцій
первинне публічне розміщення акцій
міжнародний ринок капіталу
инновации
инновационное развитие
эмитент
эмиссия акций
первичное публичное размещение акций
международный рынок капитала
innovation
innovation development
issuer
issue of shares
initial public offering
international capital market
кафедра фінансів
кафедра економіки праці та менеджменту
Issue Date: 2012
Citation: Пєтухова, О. М. Забезпечення інноваційного розвитку підприємств шляхом використання первинного публічного розміщення акцій (ІРО) [Електронний ресурс] / О. М. Пєтухова, Г. В. Сілакова // Проблеми системного підходу в економіці. - 2012 р. - Вип. 1. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/PSPE/2012 l/Petuhova_112.htm
Abstract: У статті розглянуто проблеми здійснення первинного публічного розміщення акцій на міжнародних ринках капіталу з метою забезпечення інноваційного розвитку підприємств. Проаналізовано динаміку та тенденції публічного залучення ресурсів вітчизняними підприємствами на міжнародних ринках капіталу; досліджено основні переваги та недоліки використання ІРО; фактори, що перешкоджають проведенню ІРО підприємствами для забезпечення їх інноваційного розвитку та ризики здійснення ІРО.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/8421
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdf14.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.