Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/8628
Title: Експрес-метод визначення вмісту альфа-кислот в хмелі (Деклараційний патент на винахід № 62608)
Authors: Літвинчук (Воронцова), Світлана Іванівна
Носенко, Володимир Єрофійович
Мелетьєв, Анатолій Євгенович
Троценко, Павло Олександрович
Keywords: хміль
вміст альфа-кислот
аналіз
інфрачервоний аналізатор
хмель
содержание альфа-кислот
анализ
инфракрасный анализатор
hops
alpha-acids content
analysis
infrared analyzer
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
кафедра фізики
Issue Date: 2003
Citation: Деклараційний патент на винахід 62608 UA, МПК7 С12С3/00, G01J3/00 Експрес-метод визначення вмісту альфа-кислот хмелю / Воронцова С. І., Носенко В. Є., Мелетьєв А. Є., Троценко П. О. – Україна. - № 2003043387 ; заявл. 15.04.2003 ; опубл. 15.12.2003, Бюл. № 12.
Abstract: Експрес-метод визначення вмісту альфа-кислот в хмелі передбачає вимірювання інтенсивності спектра дифузного відбивання. Визначення здійснюють в інтервалі довжин хвиль 2,22-2,29 мкм з попереднім подрібненням зразка та просіюванням часток хмелю крізь сито з розмірами отворів 0,294-1 мм.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/8628
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
213132.pdf142.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.