Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/8686
Title: Видалення супутнiх речовин із рослинних олiй з використанням наночастинок оксиду алюмінію
Authors: Олішевський, Валентин Вікторович
Маринін, Андрій Іванович
Носенко, Тамара Тихонівна
Дроков, Вісаріон Григорович
Ткаченко, Сергій Володимирович
Keywords: рослинні олії
адсорбція
наночастинки
оксид алюмінію
vegetable oils
adsorption
nanoparticles
aluminum oxide
кафедра харчової хімії
кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
Issue Date: 2012
Citation: Bидалення супутнiх речовин із рослинних олiй з використанням наночастинок оксиду алюмінію / В. В. Олішевський, А. І. Маринін, Т. Т. Носенко, В. Г. Дроков, С. В.Ткаченко // Харчова промисловість. - 2012. - № 12. - С. 242-246.
Abstract: У цій роботі ми досліджували і оцінювали можливість використання наночастинок оксиду алюмінію в якості адсорбенту для видалення фосфоліпідів з рослинної олії. Як об'єкт дослідження нерафінованої соєвого масла вітчизняного виробництва був використаний. Переробка нафти проводили при 60 ° С протягом 30 хвилин. Масова частка наночастинок в олії склала 1%, 2%, 5%. Фосфоліпідів осад декантирують протягом 2 годин. В аналогічних умовах видалення фосфоліпідів води гідратації була виконана. Залишковий вміст фосфору вимірювали в оброблених оліях. За нашими даними, використання переробку нафти на наночастинок Al2O3 отримані термогідроліза призводить до повного видалення фосфоліпідів для всіх досліджених концентрацій адсорбенту. Використання обробки води в аналогічних умовах віддалена від 67% до 84% фосфоліпідів в олії. In this work we investigated and assessed the possibility of using nanoparticles of aluminum oxide as adsorbent for the removal of phospholipids from vegetable oil. As the research object unrefined soybean oil of domestic production was used. Oil processing was performed at 60 ° C for 30 minutes. Mass fraction of nanoparticles in oil was 1%, 2%, 5%. Phospholipid precipitates were separated by settling during 2 hours. Under similar conditions removal of phospholipids by water hydration was performed. Residual phosphorus content was measured in the treated oils. According to our data, the use of oil processing by nanoparticles of Al2O3 obtained by thermohydrolysis leads to complete removal of phospholipids for all investigated concentrations of adsorbent. Using of water processing under similar conditions removed from 67% to 84% phospholipids from oil.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/8686
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOC004.PDF331.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.