Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/8697
Title: Експрес-метод визначення вмісту бета-кислот в хмелі (Патент на корисну модель № 68257)
Authors: Літвинчук (Воронцова), Світлана Іванівна
Мелетьєв, Анатолій Євгенович
Троценко, Павло Олександрович
Носенко, Володимир Єрофійович
Keywords: хміль
інфрачервоний аналізатор
вміст бета-кислот
аналіз
хмель
инфракрасный анализатор
содержание бета-кислот
анализ
hops
infrared analyzer
beta-acids content
analysis
кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
кафедра фізики
Issue Date: 2004
Citation: Патент 68257 A України, МПК7 С12С3/00 G01J3/00 (2006) Експрес-метод визначення вмісту бета-кислот в хмелі / С. І. Воронцова, А. Є. Мелетьєв, П. О. Троценко, В. Є. Носенко. – № 20031110830 ; заявл. 28.11.2003 ; опубл. 15.07.2004, Бюл. № 7.
Abstract: Експрес-метод визначення вмісту бета-кислот в хмелі передбачає вимірювання інтенсивності спектра дифузного відбивання. Згідно з винаходом, визначення здійснюється в інтервалі довжин хвиль 2,01-2,21 мкм з попереднім подрібненням зразка та просіюванням часток хмелю крізь сито з розмірами отворів 0,294-1 мм.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/8697
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VK.pdf66.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.