Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/9767
Title: Проблеми використання комп'ютерних технологій в навчальному процесі
Authors: Штефан, Євгеній Васильович
Башта, Анатолій Володимирович
Литовченко, Ігор Миколайович
Keywords: інженерні дисципліни
мультимедійні технічні засоби
навчальний процес
комп'ютерні технології
engineering disciplines
multimedia tools
educational process
computer technology
кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій
Issue Date: 2009
Citation: Штефан, Є. В. Проблеми використання комп'ютерних технологій в навчальному процесі / Є. В. Штефан, А. В. Башта, I. M. Литовченко // Стан та шляхи підвищення якості вищої освіти в Україні: зміст, новітні технології, моніторинг : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Київ – 2009. - C. 105-106.
Abstract: В роботі наголошується на актуальності впровадження у навчальний процес новітніх інформацйних технологій, що базуються на сучасних комп'ютерних технологіях з використанням мультимедійних технічних засобів. Показано, як такі навчальні технології використовуються при вивченні студентами інженерних дисциплін та основні проблеми, що виникають при цьому. The paper emphasizes actuality of implementation of new information technologies based on modern computer technology with multimedia technology into the learning process. We show how these technologies are used in the training of students studying engineering disciplines and key problems arising in this process.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/9767
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
problem, the use kompyut technology.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.