Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/9831
Title: Дослідження впливу гідроколоїдів на формування структури кремово-збивних цукеркових мас
Authors: Свiтлiшива, Т.
Кияниця, Світлана Геннадіївна
Дорохович, Антонелла Миколаївна
Оболкіна, Віра Іллівна
Keywords: кремово-збивні цукерки
гідроколлоїд
карагенан
пектин
желатин
cream-churned candy
hydrocolloids
carrageenan
pectin
gelatin
кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Issue Date: 2005
Citation: Дослідження впливу гідроколоїдів на формування структури кремово-збивних цукеркових мас / Т. Світлішина, С. Кияниця, А. Дорохович, В. Оболкіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 71-ша Наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, Київ, 18—19 квітня 2005 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. — К. : Нац. ун-т харч. технологій, 2005. — Ч. ІІ. — С. 57.
Abstract: З метою створення нового асортименту комбінованих кремово - збивних цукерок було досліджено вплив різних поєднань гідроколлоїдів (карагенану, пектину, желатину) на формування кремово - збивної структури цукеркових мас. Досліджені сорбційні властивості гідроколлоїдів, реологічні властивості поєднань гідроколлоїдів, їх піноутворююча здатність. На підставі досліджень визначені оптимальні поєднання та дозування, які сприяють створенню нових структур цукеркових мас. In order to create a new range of combined cream - churned candy was the effect of different combinations of hydrocolloids (carrageenan, pectin, gelatin) for forming cream - churned structures candy mass. Investigated sorption properties hydrocolloids, rheology combinations hydrocolloids, their foaming ability. Based on the research the optimum combination and dosage that contribute to the creation of new structures candy mass.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/9831
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ksgdvgnfskzcm.pdf28.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.