Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/20043
Title: Механізми перебігу вологи в заморожених дріжджових напівфабрикатах
Authors: Роглєв, Йосип Йосипович
Доценко, Віктор Федорович
Keywords: напівфабрикати
замороження
пшеничне борошно
semis
freeze
wheat flour
кафедра готельно-ресторанної справи
Issue Date: 2015
Citation: Роглєв, Й. Й. Механізми перебігу вологи в заморожених дріжджових напівфабрикатах / Й. Й. Роглєв, В. Ф. Доценко // Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку : Міжнародна науково-практична конференція, 25-27 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 127-128.
Abstract: Подовження терміну зберігання харчових продуктів є актуальною проблемою сьогодення. Вироби з пшеничного борошна, порівняно з іншими харчовими продуктами, мають невеликий термін зберігання, а їх свіжість є одним з основних показників якості [1]. Одним із способів вирішення цього завдання є заморожування тістових напівфабрикатів. Продление срока хранения пищевых продуктов является актуальной проблемой. Extending the shelf life of food is an urgent problem today. Products made of wheat flour, as compared to other foods, have a small shelf life and freshness is one of the main indicators of quality [1]. One way to solve this problem is freezing the dough semis.
URI: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/20043
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67.pdf102.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.